De uitgaven van Het Musée gaumais

Als belangrijk regionaal museum publiceert Het Musée gaumais regelmatig verschillende werken: Chronique, Pays Gaumais, catalogi en monografieën.

De kroniek van Het Musée gaumais

De museumkroniek verschijnt sinds 1954 elk kwartaal en is nu een tweejaarlijks verbindingsbulletin tussen de leden en het museum. Naast de uitgevoerde en komende activiteiten communiceren het personeel en externe specialisten ook achtergrondartikelen over het erfgoed van de Gaume. De verenigingen van de regio hebben ook hun eigen rubriek in elke rubriek en worden uitgenodigd om hun activiteiten, projecten en opmerkelijke ontdekkingen toe te lichten. Leden van de vereniging zonder winstoogmerk van het museum ontvangen deze tijdschriften jaarlijks gratis.

Het Gaumais-land

Het is een tweejaarlijks tijdschrift dat sinds 1940 een hele reeks wetenschappelijke artikelen bundelt over uiteenlopende onderwerpen die nauw of minder nauw verband houden met de Gaumestreek. Steunende leden van het museum ontvangen dit tijdschrift om de twee jaar.

Tentoonstellingscatalogi en monografieën

Het Musée gaumais publiceert ook catalogi van zijn tijdelijke tentoonstellingen en monografieën over opmerkelijke kunstenaars uit de collecties, zoals Nestor Outer, Frère Abraham d'Orval, Marie Howet, Albert Raty, Guillaume Edeline, Camille Barthélemy, Félicien Jacques, Roger Gobron, Fernand Tomasi, enz.

Vind alle publicaties van het museum in de winkel bij de receptie of in het documentatiecentrum!

Ga naar de inhoud