Documentatiecentrum - Bibliotheek

Presentatie

Het documentatiecentrum van Het Musée gaumais is een bibliotheek, fototheek enarchiefcentrum, en bevat meer dan 10.000 werken over de Gaume en de omliggende regio's, van archeologie tot plantkunde, literatuur en etnografie, en geschiedenis en kunstgeschiedenis.

Het omvat boeken, tijdschriften, kaarten, plannen, foto's, kranten, onderwijsdossiers, oude documenten, multimedia en andere archieven, alsmede originele geschriften en zeldzame uitgaven van vele documenten.

Het is bedoeld voor onderzoekers, docenten, studenten en culturele actoren, maar ook voor elke liefhebber, elke bezoeker van het museum of iedereen die geïnteresseerd is in de Gaume.

Het hoofd van het documentatiecentrum staat klaar om lezers te helpen optimaal gebruik te maken van de bronnen.

Het huishoudelijk reglement heeft tot doel een correct gebruik van de collecties en de uitrusting te garanderen en schade aan de werken, lokalen, meubilair of informaticamateriaal te voorkomen. Alle gebruikers van het documentatiecentrum van het Musée gaumais moeten dit reglement kennen en naleven. Dit reglement hangt in de leeszaal en kan worden geraadpleegd op de website van het Musée Gaume.

Toegang

Het documentatiecentrum bevindt zich op de tweede verdieping van het Gaumann Museum. Het is toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit. Dieren zijn niet toegestaan, behalve geleidehonden.

Openingstijden en overleg ter plaatse

De leeszaal is geopend van maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur, uitsluitend op afspraak, door te schrijven naar bibliotheque@musegaumais.be of te bellen naar +32 (0)63 57 03 15.

Sluitingsdagen :
- de middag van 24/12 en 31/12
- 25/12 en 01/01
- de ochtend van 26/12

Houd er rekening mee dat het documentatiecentrum uitzonderlijk gesloten zal zijn op 6 december 2023 en open zal zijn op 8 december 2023.

Heb je een specifiek onderzoek? Neem voor uw bezoek contact met ons op, wij kunnen u helpen en documenten over het onderwerp voorbereiden!

Hier vindt u de gedragscode in de leeszaal.

Catalogus

Een deel van de catalogus van boeken en tijdschriften kan worden geraadpleegd op de computer in de leeszaal. Het coderingswerk is echter nog in volle gang en u moet de bibliothecaris vragen het papieren dossier van het documentatiecentrum voor u te raadplegen en desgewenst onderzoek te doen in de archieven. Wij raden u aan uw verzoek te specificeren bij het maken van een afspraak door te schrijven naar bibliotheque@museegaumais.be of te bellen naar +32 (0)63 57 03 15.

Lening

De thuisuitleen van boeken is voorbehouden aan geregistreerde lezers, tegen een jaarlijkse vergoeding van 5 euro. Het is echter gratis voor museumleden en minderjarigen.
Het aantal boeken dat tegelijkertijd kan worden geleend is beperkt tot 10 per lezer.
De uitleentermijn is maximaaléén maand. De bibliotheek behoudt zich het recht voor bepaalde voorwerpen niet uit te lenen.

De lening is persoonlijk; elke lener is verantwoordelijk voor de documenten die op zijn naam staan totdat ze worden teruggegeven. Elke vertraging bij de terugzending van documenten wordt bestraft met een boete van 0,25 euro per dag vertraging. Zolang de kredietnemer deze vergoeding niet heeft betaald en de documenten niet heeft teruggestuurd, wordt zijn recht op raadpleging en op het aangaan van leningen opgeschort.

Als een document na een derde en laatste herinnering per e-mail niet wordt teruggestuurd, moet de lener voor vervanging zorgen. Hetzelfde geldt bij verlies of ernstige beschadiging van een document.

Elke wijziging van contactgegevens (postadres, e-mail, telefoon) moet zo snel mogelijk aan de bibliotheek worden doorgegeven.

Wanneer de lezer een werk ter plaatse leent of raadpleegt, verbindt hij zich ertoe de geldende wetgeving inzake het auteursrecht na te leven en met name een werk niet in zijn geheel te fotograferen, te fotokopiëren of te scannen en de aldus gemaakte kopieën niet te verspreiden. Het Documentatiecentrum Gaume Museum wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke inbreuk op deze wet.

Reproducties

In overeenstemming met het auteursrecht is alleen reproductie voor privé-gebruik of voor onderwijs en onderzoek toegestaan. De volledige kopie van een werk (boek, scriptie, dissertatie, syllabus, volledige uitgave van een tijdschrift, enz.

De bibliotheek behoudt zich tevens het recht voor geen toestemming te verlenen voor de reproductie van een document indien dit de goede bewaring ervan zou schaden.

Er is een fotokopieerdienst beschikbaar en een scanner in de leeszaal. Lezers die de studiezaal niet kunnen bezoeken, kunnen een PDF-scan aanvragen via bibliotheque@museegaumais.be.
Het aantal gefotokopieerde of gescande pagina's per aanvraag mag niet meer dan 30 bedragen. Het totale aantal scanverzoeken per kalenderjaar is beperkt tot 20 per lezer.

Tarieven voor reproducties:
- Fotokopieën
(max. 30 pagina's):
A4 zwart-wit: 0,10 €/pagina
A3 zwart-wit: 0,20 €/pagina
A4 kleur: 0,24 €/pagina
A3 kleur: 0,50 €/pagina
- Scannen in PDF-formaat, in kleur (max. 30 pagina's):
Gratis indien minder dan 10 pagina's;
0,50 €/pagina vanaf de 11e pagina.

Uitlenen van foto's

De reproductie van beelden uit de fototheek door de lezers zelf is verboden. De reproductie van beelden uit de fotobibliotheek met een resolutie van 300 DPI wordt aangeboden via een foto-uitleenovereenkomst. Deze moet naar behoren worden ingevuld en persoonlijk worden afgegeven of per e-mail worden gestuurd naar courrier@museegaumais.be voor alle verzoeken.

Wist je dat? Het museum biedt een aantal publicaties aan via de uitgeverij Musée Gaumais: Chronique, Pays Gaumais, tentoonstellingscatalogi en monografieën.

Ga naar de inhoud