Privacybeleid

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 26 juni 2022 en is van toepassing op burgers van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via www.museegaumais.be. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking voldoen wij aan de eisen van de privacywetgeving. Dit betekent onder meer dat :

 • wij maken duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
 • Wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, en wij eisen hetzelfde van partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • wij respecteren uw recht op toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens indien u daarom verzoekt.

Als u vragen heeft of wilt weten welke gegevens wij precies bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

1.1 Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Contact - Per telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres

De basis waarop wij deze gegevens kunnen verwerken is :

 • Toestemming verkregen
 • Houdbaarheid
 • Wij bewaren deze gegevens tot het einde van de dienst.

1.2 Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres

De basis waarop wij deze gegevens kunnen verwerken is :

 • Toestemming verkregen
 • Houdbaarheid
 • Wij bewaren deze gegevens tot het einde van de dienst.

1.3 Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Samenstellen en analyseren van statistieken voor verbetering van de website.

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres

De basis waarop wij deze gegevens kunnen verwerken is :

 • Toestemming verkregen
 • Houdbaarheid
 • Wij bewaren deze gegevens tot het einde van de dienst.

2. Delen met andere partijen

Wij delen uw gegevens niet met derden.

3. Cookies

Onze site gebruikt cookies. Voor meer informatie over cookies, zie ons cookiebeleid.

4. Statistieken

Wij houden geanonimiseerde statistieken bij om een idee te krijgen van hoe vaak en hoe goed bezoekers onze website gebruiken.

Het opnemen van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit garandeert dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens beschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden herzien.

6. Sites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. U dient deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Bovendien zullen wij u actief informeren waar mogelijk.

8. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
 • Recht op toegang: U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: u hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de voor de verwerking verantwoordelijke en deze volledig over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen dat doen, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we de gegevens van de verkeerde persoon niet wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Contactgegevens

Eigenaar

Gaumais Museum

Eerste ontwikkeling van het terrein, dat vanaf 2024 volledig wordt overgenomen door het museum.

Alysse SRL
33, rue de Robivaux
6760 Virton
België
Website: https://alysse.info
E-mail: jean.pol.dupont@alysse.info
Telefoonnummer: +32 470 64 84 34
Belangrijke opmerking: Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele progressieve defecten/beschadigingen veroorzaakt door het werk van onbekwame mensen aan het ontwerp van de site!

Hosting

INFOMANIAK
Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Zwitserland
+41 22 820 35 44

Ga naar de inhoud