Waarschuwing

Het Musée gaumais zet zich in om deze website actueel te houden. Mocht u echter op problemen of verouderde informatie stuiten, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. Geef aan waar op de website u de onjuiste informatie heeft gelezen. We zullen dit zo snel mogelijk onderzoeken. Stuur uw antwoord per e-mail naar courrier@museegaumais.be.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verstrekken van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren trachten wij het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Het Musée gaumais aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Het Musée gaumais via deze website.

Antwoorden en persoonlijke vragen die per e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen een maand een reactie van ons kunt verwachten. In geval van complexe verzoeken zullen wij u binnen een maand informeren als wij maximaal 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in verband met uw reactie of verzoek om informatie zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Het Musée gaumais is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Op door derden aangeboden producten of diensten zijn de toepasselijke voorwaarden van die derden van toepassing.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze site zijn eigendom van Het Musée gaumais.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze documenten is verboden zonder schriftelijke toestemming van Het Musée gaumais , tenzij en voor zover dwingende voorschriften (zoals het citaatrecht) anders aangeven.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Ga naar de inhoud