De Treviriaanse Oogster of 'vallus'.

"...Oogsten kan op verschillende manieren. In de uitgestrekte domeinen van Gallië wordt een grote kist met tanden en twee wielen aangedreven door een os. De door de tanden afgerukte korenaren vallen in de doos...". (Plinius de Oudere, Naturae Historiae, 1e eeuw na Christus)

Dit bas-reliëf behoort tot de uitzonderlijke reeks Gallo-Romeinse gebeeldhouwde blokken die werden ontdekt in de omwalling van de versterkte vluchtheuvel van Montauban / Buzenol (ook bekend als het kasteel van de vier zonen van Aymon). De blokken zijn zeer helder en komen oorspronkelijk van grafzuilen uit de 2e eeuw na Christus.

Het verband met een ander in Aarlen ontdekt reliëf, dat het achterste deel van de machine toont, maakte het mogelijk de afbeelding van deze landbouwmachine te reconstrueren en de graanoogstmethoden van de pre-Romeinse bevolking in Trevirië te begrijpen, die reeds door Plinius de Oudere en Palladius werden beschreven.

Andere minder volledige voorstellingen in Reims, Trier of Coblenz zouden ook op deze manier kunnen worden geïnterpreteerd, wat suggereert dat er in die tijd reizende kunstenaars waren die catalogi van onderwerpen aanboden die konden worden gereproduceerd.

Dit zeer zeldzame geval waarbij de tekst met de afbeelding kon worden geconfronteerd, zorgde voor de wereldwijde bekendheid van dit monument.

Links: scène van de begrafenismaaltijd

Monument geklasseerd als "Schat van de Franse Gemeenschap van België".

Ga naar de inhoud